Galatasaray Üniversitesi kurulduğundan beri üzerinde birçok değişiklik yapılan, bazı GSÜ’lülerin “tatil senesi” olarak adlandırdığı TS bir yıllık bir karar verme ve düzenleme sürecinin ardından kesin olarak kaldırılıyor. Ancak öğrencisinden, yönetimine herkesin kafasındaki soru işaretleri uzun süre kalkmayacak gibi. İşte  amacından, kaldırılma nedenine; kaldırılınca ne olacağından, kaldırılmasına tepkilere kadar, her Galatasaray Üniversiteli’yi yakından ilgilendiren TS sınıfının hikayesi
 

Tanıdıklarımıza, arkadaşlarımıza anlatırken zorlandığımız,  2. hazırlık yılı diye açıklamaya çalıştığımız TS’in akıbeti uzun zamandır tartışılıyordu. İçinde bulunduğumuz günlerde ise bu uygulamanın tamamen kaldırılması kesinleşti.

Nedir bu “TS”?
TS’in aslı Fransızcada ‘ortak gövde’ anlamına gelen  ‘tronc commun’ kelimelerinin baş harfleri olan TC’in telaffuzundan geliyor. GSÜ’ de genellikle ‘te es’ şeklinde telaffuz ediliyor ve “Temel Sosyal Bilimler” anlamına geldiği kabul ediliyor. ‘TS’ sınıfının nasıl ortaya çıktığını ise üniversitemizin kurucu rektörü Sayın Prof. Dr. Yıldızhan Yayla şöyle anlatıyor:
“Üniversitemizin kuruluş aşamasında açılacak olan bölümlerin ders programlarını düzenliyorduk. Sayın Coşkun Kırca ve Sayın Barlas Tolan ile beraber eğitim sistemimizin eksikliğinden dolayı öğrencilerimizin sosyal bilimlere ait bazı dersleri hiç görmediğini düşündük ve sosyal bilimler fakültelerindeki öğrencilerin ortak olarak bu dersleri okuyabileceği 1 yıllık bir program oluşturduk. Bölüme geçmeden önce 2 yıllık bir hazırlık süreci olacaktı. Böylece bölüme yönelik ileri Fransızca öğretimi ile beraber ÖSS nedeniyle öğrencilerin uzak kaldıkları felsefe, sosyoloji gibi dersler verilmiş olacaktı. Buna da ‘ortak gövde’ anlamına gelen ‘tronc commun’,  yani TC dedik. Coşkun Bey bu senenin çok önemli olduğuna inanıyordu, hatta sayısal bölümlerdeki öğrencilere de bu sınıf okutulmalı, diyordu.”
Bu şekilde okutulmaya başlanan TS ya da doğru adıyla ‘TC’ , üniversitemizin II. rektörü Prof. Dr. Erdoğan Teziç döneminde sadece ÖSS ile gelen öğrenciler için zorunlu hale getirildi. Bu uygulama 3 yıl sürdü. 2005 yılında, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’ın rektörlüğü döneminde, TS tekrar bütün öğrenciler için zorunlu hale getirildi. Şimdiyse yapılan son düzenlemeyle birlikte, GSÜ’ de TS, 2008–2009 öğretim yılında son kez okutulmuş olacak.

TS’in Kaldırılmasına nasıl karar verildi?     
Bu konuda da bizi bu karar verme sürecinin her aşamasına katılan Fransız Rektör Yardımcısı Sayın Hélène Zajdela bilgilendirdi:
“TS’in kaldırılması talebi ilk olarak rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ethem Tolga’dan geldi. Çünkü lisans eğitimiyle birlikte üniversite en az altı yıl sürüyordu ve bu, GSÜ’ nün diğer üniversitelerle rekabet etmesine engel teşkil ediyordu. Fazladan okutulan 1 yıllık program diğer beş sene arasında paylaştırılabilirdi.
Böylece Mart 2008’de Eştemsil Komitesi’nde bu konu ilk kez ele alındı. Ardından bir reform komitesi kuruldu ve 7–8 toplantı yaptı. Komitemiz toplamda 16 kişiden oluşuyordu. Komitede Öğrenci Konseyi’nden herhangi bir öğrenciye yer vermedik; çünkü bu, akademik bir karar ve bu tür kararları üniversite yönetimi verir.
Birinci toplantıda her bölümün temsilcisine TS’in kalkması konusunda görüşü soruldu. Karşılaştırmalı Dilbilim Bölümü hariç, toplantıdaki bütün bölüm temsilcileri TS’in herkes için kaldırılması yönünde görüş belirttiler. FLE (Français Langue Etrangère) hocaları TS’ deki Fransızca eğitiminin yeterli olması için bir seneye sıkıştırılmaması gerektiğinin önemini hatırlattılar. Fakülte hocaları da yürürlükteki sistemin tatmin edici olmadığını belirttiler.  İki yıllık hazırlığa rağmen öğrencilerin bir kısmının Fransızca seviyesinden memnun değillerdi.
Özellikle üçüncü ve dördüncü sınıfta Erasmus programıyla yabancı öğrencilerin gelmesiyle birlikte Fransızca olarak işlenen derslerin oranı artıyordu. İki yıl boyunca Fransızca dersi alan ancak daha sonraki iki yıl boyunca olması gerekenden çok daha az Fransızca ders alan Türk öğrenciler ise bu durumda çok zorlanıyorlardı. İlk iki yılda daha fazla sayıda dersin Fransızca yapılabilmesi için yeterli Fransız hoca yok. Çok değerli, frankofon olan Türk hocalar var; ancak bir Türk hocanın Türk öğrencilere Fransızca olarak ders anlatması oldukça zor bir durum ve öğrencilerin ısrarı nedeniyle çoğunlukla uygulanamıyor. Bu reform, her şeyden önce Fransızcayı GSÜ’ de daha etkin hale getirmeye yarayacak. Altını çizerek söylüyorum ki, bu reform aniden karar verilerek yapılmış bir şey değildir. Biz bir yıldır bu reformu nasıl en etkili şekilde gerçekleştirebiliriz diye düşünüyoruz ve çalışıyoruz.”

TS kaldırılınca ne olacak?
2009 yılında üniversiteye kayıt yaptıracak olan Fransızca bilmeyen öğrenciler için haftada 18 saat yerine 24 saatlik yoğun bir yıllık Fransızca dil programı uygulanacak. Ayrıca önceki yıllardan farklı olarak bu öğrencilere devam zorunluluğu ve baraj sistemi getirilecek. Bunların yanında, şimdi olduğu gibi, sınıfı geçmek için sene sonunda yapılacak sınavı başarıyla geçmek gerekecek. Bu yıl I. hazırlık yılında başarılı olanlar gelecek yıl lisans programına başlayacaklar.
2009 yılında TS okumuş ve başarıyla bitirmiş olanlar gelecek yıl Fransızca derslerinden muaf olacaklar. Ancak TS’te ve TS bütünleme sınavlarında başarılı olamayanlar gelecek yıl haftada dört saat ve her dönemde iki kredi olmak üzere Fransızca dersi almak zorunda kalacaklar. 
Bu yıl boyunca I. hazırlık yılını okuyanlar ise isterlerse Eylül 2009’da lisans derslerinin başlamasından önce iki haftalık yoğun Fransızca dersi alabilecekler. Böylece haftada 24 saat yerine 18 saat ders yapmış olmalarını kısmen telafi edecekler. Ardından kayıt oldukları fakültenin I. sınıfında kredili olarak Fransızca dersi almak zorunda olacaklar.       
2009 yılında frankofon liselerden gelenler ise Fransızca muafiyet sınavına girecek ve muaf olamazlarsa I. hazırlık yılını okumuş olan öğrencilerin programına dâhil edilecekler.
Bu uygulamayla birlikte fakülteler ders programlarını yeni sisteme göre değiştirecekler. Alınan ortak karara göre, bütün bölümlerde özellikle ilk iki yılda, derslerin en azından %50’si Fransızca olarak okutulacak. Bunun yanında, gelecek yıl geçiş döneminin özellikleri dikkate alınarak ders programları hazırlanacak.
Gelecek yıldan itibaren Erasmus değişim programlarından yararlanacak veya yüksek lisans için Fransa’ya gidecek öğrencilerin DELF B2 diplomasını almaları gerekecek.
Her ne kadar bazı öğrenciler için TS’in açılımı sadece ‘tatil senesi’ olsa da, öğrencilerin çok büyük bir kısmı bu sınıfın kaldırılmasından memnun değil. Hatta bazı öğrenciler için üniversitenin altı yıllık olması, tek başına üniversiteyi tercih sebebi. Çünkü Fransızcanın ancak iki yıllık bir hazırlık süreciyle öğrenilebileceğini düşünüyorlar. Yine öğrenciler arasında yaygın olan görüşlerden biri bu reformun ayrıntıları ve sonuçları üzerinde fazla düşünülmediği. Bazı öğrenciler Rektör Prof. Dr. Ethem Tolga’nın toplantıdaki açıklamasının yeterince net olmadığını, kaygılara yeterince yanıt vermediğini öne sürüyorlar. Bununla beraber TS’in kaldırılmasını mantıklı bulanlar da var. Ancak onlar da sistem değişikliğinin, üniversiteye yeni öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrencilerden başlanarak uygulanması gerektiğini düşünüyor. Bu reform sürecinin II. dönemde ciddi bir motivasyon düşüklüğü yarattığı ve birçok öğrencinin derslere girmeme kararı aldığı, hatta şehir dışında oturan öğrencilerden bazılarının ailelerinin yanına gittiği ise bilinen bir gerçek.

Fakültelerde ne tür değişiklikler olacak?

Fen-Edebiyat Fakültesi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi ve Uygulamalı Diller bölümünde TS okutulmaya devam edilecek, herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Felsefe bölümünde ise 4 saat kredili Fransızca derslerine ek olarak altı saatlik kredili Fransızca dersleri verilecek ve bu ek dersler TS okumuş öğrenciler tarafından da alınacak.

İİBF
Dekan Prof. Dr. Şakir Gürsoy ve Prof. Dr. Ahmet İnsel, 29 Mart’ta İİBF’nin kapsadığı bölümlerde yapılacak değişikliklerle ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Buna göre İİBF’deki en önemli değişiklik şubeleme sistemi olacak. İİBF bu şekilde öğrencilerin, artacak sınıf mevcudu ve Fransızca seviye farkı yüzünden oluşan kaygılarını gidermeyi amaçlıyor. Bu sisteme göre gelecek yıl seviye farkına göre aynı dersten iki farklı sınıf açılacak. Bu yıl TS okuyup, sınıfı geçme hakkı elde edenler, gelecek yıl I. sınıfa başlayacak olanlar kredili Fransızca dersi yerine kredili İngilizce dersi alacak. Yapılacak muafiyet sınavında ( yeni ve daha eleyici nitelikte bir muafiyet sınavı olacak bu) başarılı olanlar isterse TOEFL seviyesindeki sınavlara girebilmek için ders alabilecek. Hem Fransızcası hem de İngilizcesi iyi seviyede olanlar içinse yine kredili olarak üçüncü bir yabancı dil sınıfının açılması planlanıyor.

İletişim Fakültesi
Fakülteden görüşlerini aldığımız dekan yardımcısı Kerem Rızvanoğlu, İletişim Fakültesinin genel olarak TS’in kaldırılması fikrine katıldığını ve bu değişikliğin iletişim öğrencilerini gelecek yıllarda çok fazla etkilemeyeceğini düşündüklerini bildirdi.

GSÜ Öğrencisi bu konuda ne düşünüyor?

TS sınıfının kaldırılması kararı GSÜ öğrencilerinin kafasını epeyce karıştırdı. Görüşlerini aldığımız GSÜ hazırlık ve TS öğrencilerinin bu kararına ilişkin farklı düşünceleri olsa da, motivasyonlarının düştüğü konusunda uzlaşıyorlar.
Haber ve fotoğraf : Aydan Güler, Özgür Erdem Uzun

Can Deniz Gürlek, Sosyoloji, TS

Bu değişiklikle beraber,  her sınıfın mevcudu iki katına çıkacak; ama üniversitedeki sınıflar bu kadar çok öğrenciyle aynı anda ders yapmak için yetersiz. Şube sistemi getirilecek deniyor. Peki ders saatleri nasıl ayarlanacak? Dersler geç bitecek olursa benim gibi okula uzak yerlerde oturanların durumu ne olacak? Ayrıca şimdiki hazırlıklara, TS öğrencileriyle aralarındaki farkı kapatmak için Eylül ayında iki haftalık Fransızca dersi verilecekmiş. Peki, bizim okuduğumuz TS iki haftalık bir dersten mi ibaretti? Her ne olursa olsun Fransızca için bir yıl yeterli olmaz. Hem seneye Fransızca dersinden muaf olmak için sadece Fransızca derslerinden mi geçmek gerekiyor, yoksa diğer derslerden (Hukuk, Felsefe vs.) kalırsak seneye Fransızca dersi almak zorunda mı kalacağız? Niye hiç bizim fikrimiz alınmadı?

Netevan Aleskerova, Uluslararası İlişkiler, Hazırlık

TS’in kaldırılması mantıklı, çünkü bu şekilde bir sene kazanmış olacağız. Bence bir insan çalışırsa bir yıl boyunca Fransızca seviyesini yeterince ilerletebilir. Çünkü burada etkili bir eğitim veriliyor ve öğrencilere yeterince imkân sunuluyor. Bölüme geçince TS okumuş öğrencilerden geri kalacağımın farkındayım; ama bir alışma dönemi geçirip ardından arayı kapatacağıma inanıyorum. Rektörlük bu kararı aldıysa bu ciddi bir karardır ve gerekli düzenlemeler mutlaka yapılacaktır. Bu bizim düşüneceğimiz bir şey değil, uygulamanın nasıl olacağını beklememiz gerekir. 70 kişiyi bir sınıfa koyup ders aldıracaklarına inanmıyorum. Bir şekilde - şubeleme sistemi olabilir- bu sorun halledilebilir. Bu konunun çok fazla abartıldığını düşünüyorum. İki yıllık hazırlık sınıfı yüzünden GSU’ nün başarı oranı düştü. Bu uygulamayla, öğrenci daha fazla zorlanarak başarı seviyesi artırılmaya çalışılıyor bence. Ama yine de açıklama zamanının yanlış olduğunu düşünüyorum. Motivasyon düşüklüğüne sebep oldu. Sene başında söylenmeli, derslerimiz ona göre düzenlenmeliydi.

Asuman Baba, Siyaset Bilimi, TS

Öncelikle TS’nin benim gibi Fransız Lisesi mezunu olanlar için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. 2 sene boyunca ÖSS için hazırlandım. ÖSS stresinden sonra bizim için rahatlama yılı oldu. TS okuyarak bir senenin boşa gittiğine inanmıyorum. Şu TS için söylenen “Tatil Senesi” ifadesine de katılmıyorum.  Sene başından beri okuduğumuz metinler bile tek başına yeterli. Ama yine de TS okuyanlar için bir mağduriyet söz konusu. Çünkü seneye hazırlık öğrencileriyle birlikte okuyacağız. Bu yüzden kimse derslere bile gelmiyor.

Zeynep Hilal Kılınçer, Siyaset Bilimi, TS

Doğru bir karar, güzel bir reform; ama açıklanma zamanı yanlış. Çünkü hem hazırlık hem de TS öğrencileri mağdur oldu. Bölüme geçmek için şu andaki hazırlık öğrencilerinin Fransızcası yetersiz ve Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan ek Fransızca programı onların bu açığını kapatmak için yeterli olmaz. Şu anda bildikleri Fransızca ile lisans derslerinde zorlanırlar. Ayrıca bu konuda yeterince bilgilendirme yapılmadı. Sürekli duyumlar ve dedikodularla hareket ediyoruz.