Galatasaray Üniversitesi  Konsorsiyumu yeni döneme, Fransa’nın 31 Yükseköğretim Kurumu ile anlaşma imzalayarak girdi. GSÜ’den mezun olan bir öğrenci, aynı zamanda mezun olduğu bölümün anlaşmasına göre Fransız Üniversitesinin de diplomasını alabilecek.

 Haber ve fotoğraf: İbrahim Arslan

Galatasaray Üniversitesi 11 Mart 2011 tarihinde ağırladığı 31 Fransız Yükseköğretim Kurumu ile karşılıklı imzaladığı anlaşmalarla yepyeni bir döneme girdi. Fransız Yükseköğretim Kurumları ile yapılan yeni dönem Konsorsiyum anlaşması ile GSÜ öğrencilerine, Fransız Yükseköğretim kurumlarından “ikinci diploma” alma kapıları açılıyor.İmzalanan anlaşmalar, bölüm bazında hangi yükseköğretim kurumunun hangi alanlarda ortak çalışmalar yapabileceğini belirliyor. Söz konusu ortak çalışmalar, kısa ve uzun dönem öğretim elemanı görevlendirmelerini, ortak araştırma projelerini, ortak eğitim programlarını kapsıyor. Bu programların başında “Double Diplôme” ve “Diplôme délocalisé” geliyor. Anlaşmanın çerçevesine göre, bir öğrenci tüm öğrenimini GSÜ’de sürdürürken ilave dersler alarak veya hiç ilave ders almayarak, GSÜ’den mezun olma aşamasına geldiğinde anlaşmanın imzalandığı üniversitenin de diplomasını alabilecek. Bu programların bazıları 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren başladı. Bir kısmı önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak. Her bölüm veya fakülte bu programa katılma şartlarını öğrencilerine duyuracak.

 “Yarın öbür gün çift diploma yapabilirsiniz”

10 - 11 Mart 2011 tarihlerinde Üniversitemizde imzalanan anlaşmaların kapsamı nedir?

Bu anlaşmalar, bölüm bazında hangi üniversite ile hangi alanlarda çalışılacağını belirliyor.  Bir anlaşma ile “Double Diplôme”  dediğimiz çifte diploma anlaşması yapılıyor. “Cotutelle” dediğimiz anlaşmanın içeriği de  eğitim görevlisi değişimi ve ya eğitim görevlilerini uzun süreli yollamak. Ayrıca araştırma projeleri yapmak. Böylece her üniversite “Ben şu şu alanlarda Galatasaray Üniversitesi ile işbirliği yaparım”  diye hem bölüm bazında, hem de bunların alt başlıkları olarak hangi alanlarda işbirliği yapacağını bildirdi ve bunları belirledik.  Bu çerçeveye uyarak da anlaşma imzaladık. Yapılanın  anlaşmaların tamamı bu.

Yapılan anlaşmaların öğrenciye yansıması nasıl olacak?

Bunun tabii öğrenciye yansıması şu:  Yarın öbür gün çift diploma yapabilirsiniz.  “Délocalisé” denilen bir sistem var.  Şimdi,  İletişim Fakültesi ile  Bordeaux 3 Üniversitesi arasında başlayacak.  Yani bir öğrenci bizim ders programlarını takip ederek iktisat, matematik yapıyor Lille’ de.  Gerekirse bir iki ilave ders alarak ve ya almayarak 3. Yılın sonunda o üniversitenin de diplomasını alacak.

Peki bu uygulamalar nasıl ve  ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflar için?

1. sınıftan başlayacaksınız. İktisat ile matematik başladı. İletişimin de anlaşması imzalanmak üzere. O da herhalde gelecek sene başlayacak. Öğrenci eğitimine devam ederken aldığı dersleri karşı üniversite onayladığı için, hiç ilave ders almadan da çifte diploma alabilir. Mesela  önümüzdeki sene  bizim iktisat fakültesi  ile Sorbone  İktisat Fakültesi  böyle bir program yapacak. Bizim öğrencimiz burada okuyacak, Fransa’ya hiç gitmeden oradan bir ders almadan sadece oranın kayıt ücretini; 160 Euro kadar bir bedel ödeyerek oradan da mezun olacak. Ayrı ayrı iki diploma alacak.Bunlar  gelen yeni öğrenciler için mi? Yani İkinci, üçüncü sınıflar için değil mi?

İkinci üçüncü sınıflar, tabii bunları onlar uygulayamayacak.  Artık çok ilerlenmiş ama  ikinci ve üçüncü sınıfların şöyle bir şansı var.  Eğer  yüksek lisans yapacaklarsa “Cotutelle codirection” dediğimiz yüksek lisans yapma, aynı şekilde  her iki tarafın diplomasını alma imkânı var.

Bunun dışında önemli yenilikler nelerdir?

Şimdi, bu anlaşmanın ilkinde erasmus bölümü vardı ama artık erasmus zaten yürüyen bir şey; anlaşmanın dışına çıktı. Yeni bir şey yok. Akademik çeşitliliği artıran bir anlaşma bu. Özü bu.