Gencin oyu yokYerel Seçim Kanunu değişikliği, seçmen listelerindeki dengesiz artışların yarattığı tartışmalar, Başbakan’ın Doğu illerine yaptığı ziyaretler derken Türkiye aylar öncesinden seçim atmosferine girdi. Tam adıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri’yle seçmenler 29 Mart 2009 Pazar günü sandık başına gidiyor. Biz de sandığa gidecek gençleri ele aldık ve Türkiye’nin dört büyük partisi AKP, CHP, DTP ve MHP ile gençlerin ilişkisini araştırdık.

Ülkemizde yerel seçim tercihleri arzulandığı gibi adaya yönelik tercihler olmaktan çok parti yönelimli tercihler olmaktan öteye geçemiyor. Diğer taraftan adayların kendi hür iradesiyle adaylıklarını açıklaması söz konusu olamazken partinin tepe yöneticileri tarafından adaylar adeta atama yöntemiyle belirleniyor. Her partinin siyasete bakışları ve gençlerle kurduğu ilişki, gençlere yönelik hedefleri partinin genel çizgisiyle paralel şekilde değişiyor. Fakat tüm partilerin birleştiği tek bir ortak nokta var: 1980 Askeri Darbesi sonrasında gençler siyasetten uzaklaştı, apolitikleştirildi.
Konunun diğer muhatabı olan gençlere yöneldiğimizde ise daha farklı istekler ve beklentilerle karşılaşıyoruz. Genellikle gençlerin aklına belediye denildiğinde yol, su, kanalizasyon, ulaşım gibi belediyelerin ana görev alanları yerine kültür-sanat faaliyetleri geliyor. Söz konusu gençler mevcut faaliyetlerin yetersiz olduğunu ve artırılması gerektiğini savunurken birçoğu var olan faaliyetlerden de pek yararlanmadığını belirtiyor.
Apolitikleşme surecinin gençler üzerinde yarat-tığı isteksizliği ve siyasete uzaklığı kırmak için siyasi partiler farklı yöntemler deniyor: MHP, “Büyük Çatı” olarak adlandırılan projeyle,  DTP Yurtsever Demokrat Gençlik Meclisi (YDG) olarak adlandırdığı oluşumla, CHP “Politika Okulu” adını verdiği eğitim programıyla, AKP ise seçim kanunda değişikliklerle bunu deniyor.Türkiye 15 – 25 yaş arasındaki yaklaşık 19 milyonluk nüfusu ve yıllık yüzde 1.8’lik nüfus artış hızıyla ( DİE 2000 yılı verilerine göre ) hızla kalabalıklaşırken Türkiye’nin kemikleşmiş parti kadroları hala kendi yöntemlerine göre gençlere yaklaşıyor. Gençlere zihnen daha yakın, onları anlamaya çalışan partiler olmadığı sürece, siyasetten uzaklaşan gençleri tekrar kendi yönlerine çekmeleri zor gözüküyor. Çünkü partiler hala gençleri birey değil, henüz gözü açılmamış oy veren olarak görüyor. Şimdi gelin parti temsilcileri buna ne diyor, ona bakalım:

“Öncelikli hedefimiz gençlerin siyasete daha aktif katılımını sağlamaktır”

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 2009 yerel seçimlerinde gençlere yaklaşımı ve ‘genç siyaseti’ hakkında fikirlerini paylaşan AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Av. Ömer Faruk Kalaycı, “Partimiz, gençleri siyasetin öznesi yapma anlayışını her fırsatta dile getirmiştir.” dedi.
AKP’nin 2009 yerel seçimlerinde gençlere yaklaşımı hakkında AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Av. Ömer Faruk Kalaycı ile görüşmek üzere randevulaştık ancak kendisinin sağlık sorunları nedeniyle görüşme yapamadık. Konuyla ilgili görüş almak üzere Başkan Yardımcılarıyla görüşmeyi denedik fakat parti için hiyerarşiyi bozamayacakları gerekçesiyle görüşme taleplerimize olumsuz yanıt aldık. Biz de e-mail yoluyla sorularımızı gönderdik, AKP’den manifesto gibi yanıtlar aldık. Kendi deyimleriyle “farklılıklar zenginliğimizdir.” diyen AKP, verdiği yanıtlarla farklılık ortaya koymak yerine ezberleri yineledi. 

Partinizin 2004 yerel seçimlerinden bu yana gençlerle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ak Parti’nin gençlere yaklaşımını kısaca özetlemek gerekirse partimiz; nitelikli, girişimci, özgüveni yüksek ve milli değerlerine sahip çıkan bir gençliğin, ülkemizi hak ettiği yere taşıyacak temel varlığımız olduğuna inanmaktadır. Gençlerimizin, yaratıcı enerjileri ve parlak zihinleriyle aydınlık geleceğimizin güvencesi olduğuna ve tarihinden ve manevi değerlerinden aldığı özgüvenle dünyaya bakan gençlerimizin, Türkiye’yi küresel bir aktör haline getirecek dinamik gücümüz olduğuna inanmaktadır.
Bu çerçevede  Ak Parti iktidarı döneminde; seçilme yaşını 25'e indirerek gençlerimiz için siyasetin önünü açtık. Üniversitelerde Öğrenci Konseyleri’nin kurulmasını zorunlu hale getirdik ve öğrencilerin üniversite yönetimlerine katılmalarını sağladık. Ayrıca, gençlik alanındaki hedeflerin belirlenmesinde gençlerle kısa süreli kamplar ve çalıştaylar düzenledik ve Gençlik Merkezlerinden yararlanılmasını kolaylaştırdık.
Partinizin 2009 yerel seçimleri planında gençlerin yeri nedir?

Partimiz, gençleri siyasetin öznesi yapma anlayışını her fırsatta dile getirmiş ve teşkilat çalışmalarında ve parti hiyerarşisinde bu anlayışını net bir şekilde ortaya koymuştur. Ayrıca gençlerin seçilme yaşını yirmi beşe düşüren partimiz bu icraatıyla gençleri konumlandırdığı yeri de göstermiştir. Bütün siyasi partiler gençlerle ilgili önemli sözler söyler ve gençlere ne kadar değer verdiklerini ifade ederler. Partimiz Türkiye siyasetinde yıllarca sözde kalan bu söylemleri gerçeğe dönüştürmüştür. Her fırsatta gençlere verilen önem gösterilmiş, parti içi kurullarda ve seçim listelerinde gençlere çokça yer verilmiştir. 2002 genel seçimleri sonrası Türkiye’nin en temel sıkıntı alanlarından olan ekonominin başına genç bir ismin bakan olarak (Ali Babacan) getirilişi partimizin gençleri nerede konumlandırdığının en önemli göstergelerinden biridir.
Gençlik kolları partiniz için ne ifade ediyor? Gençlere yönelik çalışmalarınız nelerdir?

Daha önce de belirttiğim gibi Ak Parti için öncelikli hedef, gençleri siyasetin öznesi haline getirerek, gençlerin siyasete daha aktif katılımını sağlamaktır. Bu anlamda yaptığımız çalışmalara yenilerini ekleyerek bu çalışmaların sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Örnek vermek gerekirse; gençlerimizin toplumsal hayata, yerel ve ulusal karar alma süreçlerine aktif bir şekilde katılmaları için etkin mekanizmalar geliştirilecektir. Gençlik Merkezlerinin yurt sathına yayılması teşvik edilecektir. Üniversiteler ve diğer meslek kuruluşlarıyla işbirliği içinde kendi işini kurmak isteyen gençlerimize yeni fırsatlar sunulacak, her ile "İş Kurma ve Geliştirme Merkezleri" kurulması sağlanacaktır. Eğitim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri daha profesyonel bir yapıya kavuşturulacaktır. Gençlerin kariyer planlaması ve yönlendirilmelerine yönelik hizmetler yaygınlaştırılacaktır. Avrupa Birliği eğitim, gençlik ve öğrenci değişim programları genişletilecek, farklı ülkelerden gençlerle ortak projeler yapma imkânı yaygınlaştırılacaktır. Gençlerimizin uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev alma ve tecrübe edinmeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ulusal Ajans bünyesinde yürütülen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına devam edilecek, daha fazla gencimizin yurt dışında bilgi ve görgü edinmesi teşvik edilecektir. Gençlerimizin her türlü zararlı madde ve alışkanlıklardan korunması için kapsamlı programlar uygulanmaya devam edecektir.
Partinizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki gençlere yönelik çalışmaları nelerdir?

Kardeş İller projesi kapsamında ilçelerimiz Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ilçelerimizle kardeşlik köprüleri kurmaktadır. Her ilçemizin bir kardeş il veya ilçesi bulunmakta; bu bağlamda karşılıklı ziyaretler ve görüşmelerle pekişen dostluk çerçevesinde tamamı gençlik kollarımızca organize edilen yardımlar genç kardeşlerimize ulaştırılmaktadır. Yapılan son genel seçimlerde alınan oy oranları da bölgeye partimizce verilen önemin ve yatırımların önemli bir yansımasıdır.

“Amacımız ülke sorunlarıyla uğraşan bir gençlik oluşturmak”

CHP İstanbul Gençlik Kolları Genel Sekreteri Umut Yeşildağ ve Gençlik Kolları’nın üniversitelerden sorumlu temsilcisi Yücel Arslan’a yaklaşan yerel seçimler planında partinin ve gençlik kollarının yerel politikalarını, gençliğe yönelik çalışmalarını sorduk.

CHP İstanbul Gençlik Kolları hakkında bilgi toplamakta epey zorlandık, site, blog, vs. yok. Kısaca sizden dinleyebilir miyiz?

İstanbul Gençlik Kolları’nda iki yıla yakın bir boşluk oldu. Geçtiğimiz Kasım ayında biz göreve başladık, ilçeleri toparladık, eksiklerimizi tamamladık ama henüz internet ortamına taşınamadık, haklısınız. Geçen dönem Politika Okulu projemizi gerçekleştirdik, ilk dersi de genel başkanımız Deniz Baykal verdi. Yaz döneminde yapamıyoruz elbette böyle çalışmalar, şimdi tekrar başlatacağız Politika Okulu’nu ve bu kez daha çok yerel seçim odaklı bir çalışma olacak, amaç daha çok ülkenin sorunları hakkında tüm yaş gruplarıyla iletişime geçen bir gençlik oluşturmak olacak.
Politika Okulu’nda amaçlanan sadece eğitim mi, başka çalışmalar var mı?

Evet; çünkü geldiğimizde gördük ki, ’80 sonrası kuşakta belli sıkıntılar var. Gençler siyasetten uzak, ülke sorunlarıyla ilgili pek bir bilgisi, fikri yok genel olarak. Elbette sadece gençlerin kabahati değil, siyasetin kendi içindeki çıkmazları da gençleri siyasetten uzaklaştırdı. Politika Okulu’nda biraz da bunu amaçladık, siyasetle gençleri nasıl bir araya getirebiliriz, parti politikalarını nasıl daha iyi anlatabiliriz. Kalabalık bir kitleye de ulaştık yani sadece nicelik değil, nitelik açısından da.
Eğitim çerçevesinde bir örgütlenme sağladığınızı söylüyorsunuz, peki gençliği ihtiyaçları, talepleri, beklentileri ekseninde nasıl tanımlıyorsunuz İstanbul temsilcisi olarak?

CHP’li olsun olmasın, üniversite okusun okumasın, tüm gençler için öncelikli sorun istihdam. Özellikle üniversiteli gençlik için daha ciddi bir sorun. Üniversiteyi bitirince ben de o işsiz kitlesine katılacak mıyım ya da devlet bana ne gibi imkânlar sunabilir? Üniversiteden çıkan insanın işe girmesi, maddi gücünü yaratabilmesi bu ülke politikalarıyla da eşdeğer. Tabi sadece yerel seçimlerle ilgili bir durum değil. Hükümette belli bir konum edindiğinizde bu politikaları değiştirebilirsiniz, tabi bunun bir başlangıcı da yerel seçimler. Gençlik kolları olarak bu sorun adına direkt yapabileceğimiz çalışma yok ama sonuçta CHP eğer yerel seçimleri kazanırsa, CHP iktidar olursa belli çözümler getireceğine inanıyoruz.
Özellikle öğrenciler için İstanbul’da ulaşım, burs, yurt, kalacak yer meseleleri gittikçe çözümsüz bir hal alıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Akbil aktarma hadisesi zaten tek kelimeyle soygundur. Önceden ilkinde normal fiyattan basıyorsun, ikinci ücretsizdi, şimdi bir ücretli, sonraki beş aktarma yarı ücretli. Üniversite komisyonumuza gelen en büyük şikâyetlerden biri bu; bize yaşam alanı bırakmadılar diyor öğrenciler… Özellikle Anadolu’dan gelen öğrenciler için daha vahim; çünkü İstanbul’da yaşamak zaten pahalı, yurt, burs durumları ayrımcı bir uygulamayla dağıtılıyor, kimin yandaşısın, kimlerdensin. Bunların dışında CHP olarak, trafik, su, deprem konularında çeşitli sempozyumlar düzenledik, kent yaşamının kalitesini artırmak konusunda önerilerimizi sempozyumun sonuç bildirgeleri olarak yayınladık.

“Apolitik gençliğe karşı örgütlenen duyarlı gençlik”

DTP Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi Üyesi Mukaddes Çağlar, AKP’nin 2004 Yerel Seçimleri’nde Doğu İlleri’nde kazandığı başarıyı bu seçimlerde devam ettirmesinin zor olduğunu belirtti ve gençlere yönelik çalışmalarının 1980 Darbesi sonrasında siyasetten uzaklaşan gençleri, başta Kürt sorunu olmak üzere ülke sorunlarına sahip çıkan, daha duyarlı bireyler haline getirmek olduğunu vurguladı.

Partinizde Gençlik kolları nasıl örgütleniyor, çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Komisyon biçiminde örgütlenen HADEP'in, dar bir örgütlenmesi vardı. 2000'li yıllarda kollaşma süreci başladı. Bu süreçle birlikte, gençler arasında örgütlenme arttı, kollaşma DEHAP'ta da devam etti. DTP ile birlikte gençlik, meclis biçiminde örgütlenmeye başladı. Meclisin kol ya da komisyona göre farkı, daha geniş bir yapılanmaya ve kendi içinde daha demokratik bir işleyişe sahip olmasıdır. DTP'den ile 3 yıldır Gençlik Meclisi olarak, yerelden genele doğru mahallelerden başlayarak komün biçiminde kendimizi örgütlüyoruz. Tüm illerden temsilcilerin yer aldığı yurt genelinde çalışma yürüten bu Meclis, ilk zamanlar DTP'nin Gençlik Meclisi iken geçen sene yapılan tüzük değişikliğiyle Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDG) olarak kendisini örgütlemektedir.

DTP diğer partilere oranla gençlerin daha çok katılım gösterdiği bir parti olarak gözüküyor. Gençlik Meclisi’nde YDG’ye geçişle yaşanan bu değişimin gençlerin örgütlenmesine getirdiği yenilikler nelerdir?

YDG aslında daha önceki gençlik yapılanmalarımızdan nitelik olarak da daha farklı. Bu değişiklik sadece isim olarak yapılmış bir değişiklik değil. Daha önce de DTP gençliğinin üniversitelerde, dershanelerde vs. örgütlenmeleri vardı. Ancak bu kadar geniş değildi, daha çok mahalleler üzerinden bir örgütlenmeydi. YDG ile birlikte örgütlenme gençliğin yaşam alanlarına, liselere, dershanelere, iş alanlarına yayıldı. Örgütlenmelerimiz güneydoğu illeri olan Diyarbakır, fianlıurfa, fiırnak 'ta daha fazla ancak büyükşehirlere baktığımızda DTP'nin önemli bir çalışma merkezi olan en güçlü alanlardan biri de İstanbul'dur.

YDG' de çalışmalarınız nasıl ilerliyor, ne tür çalışmalar yapıyorsunuz, gençler siyasal yaşama nasıl dâhil oluyorlar?

Diğer siyasi partiler gibi bir çalışma yürütme durumumuz yok, diğer partiler gibi rahat koşullarda çalışma yürütemiyoruz. Çalışmalarımız esasta partimizin siyasal programı ekseninde yürütülüyor elbette. Partimizin siyasal programında, esasta Türkiye'nin temel sorunları -en başında da Kürt sorunu-, Türkiye'nin demokratikleşme sorunları gündemdedir. Bu partinin gençlik yapılanması olarak bizim de -başta Kürt gençliği olmak üzere- hedefimiz 1980 darbesinden bu yana siyasetten uzaklaşan, apolitikleşen, kapitalist sistemin yaratmak istediği bireyci gençlik tipine karşı daha fazla örgütlenen, toplumsal sorunlara  daha fazla sahip çıkan, duyarlı bir gençlik yaratmaktır.  Ayrıca, Gençlik Kültür Merkezi (GKM) çalışması gibi sosyal ve kültürel çalışmalarımız da devam etmektedir.

YDG olarak yerel seçimlere yönelik çalışmalarınız ve hedefleriniz neler acaba?

Yerel seçimler bu sene daha farklı bir atmosferde gerçekleşecek. Kaybettiğimiz illeri geri alma ve daha fazla belediye kazanma hedefimiz var. fiu an bölgede, halkın en çok memnun olduğu belediyeler DTP belediyeleridir. Örneğin Diyarbakır ile Van Belediyesi arasında ciddi bir fark vardır. Van'da su sorunundan tutun da birçok ekonomik soruna kadar halk isyan etme noktasına geldi. Bunun sonucunda kaybettiğimiz belediyeleri geri alacağımızı düşünüyoruz. AKP de yeni belediyeler almaya çalışıyor, mücadele çetin geçeceğe benziyor. Fakat bölgede DTP'nin karşısına AKP blok parti olarak çıkıyor. Aslında DTP oylarını da yükseltmesine rağmen, diğer partiler AKP ile birleştiği için AKP daha başarılı görünüyor. fiu an AKP, her ne kadar aksini iddia etse de Bölge’de ciddi bir oy kaybına uğramış durumda ve bunu telafi etmek için Doğu illerini tek tek geziyor.

Geçen sene Mart ayında sizin de içinde bulunduğunuz YDG' ye yönelik yurt genelinde bir operasyon gerçekleşti, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Geçen yıl Mart ayında gözaltına alınan bir kişinin YDG'nin PKK ile bağlantısı olduğuna dair ifadesine dayanarak Türkiye genelinde YDG'ye yönelik bir operasyon yapıldı. Fakat tabi ki biz bu iddianın yanlış olduğu mahkeme sürecinde de belirttik ve birçoğumuz serbest bırakıldık. YDG'nin PKK ile organik hiç bir bağlantısı yoktur, YDG'nin örgütlenmesi ve faaliyetleri göz önündedir. YDG, DTP'nin İç Tüzüğü’yle ve Yargıtay kararı ile yasal bir zeminde oluşturulmasına karşılık, özellikle İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın ''İstanbul'daki eylemleri DTP'li gençler yapıyor'' açıklamasından sonra tekrar tutuklamalar yapıldı. Bu Türkiye hukuku açısından da çok ciddi bir problemdir, DTP Tüzüğü’nde yer aldığı ve Yargıtay tarafından onandığı halde YDG'nin yasa dışı olduğu iddia ediliyor. Aslında burada kendi hukuklarını çiğnemeleri söz konusudur. Biz bunu çalışma alanlarımızı daraltmaya yönelik bir operasyon olarak tanımlıyoruz, ama bunlar bizim çalışmalarımızı engelleyemez.

“Gençlere hangi ideolojik görüşten olursa olsun, fark gözetmeksizin burs sağlanmalı”

MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve MHP Yerel Yönetimler Komisyonu Başkanı Volkan Yılmaz, Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin “Büyük Çatı” projesiyle herkesi birleştirmeyi hedeflediklerini, sürekli kavga ve şiddet ortamlarına çekilmeye çalışılan Ülkücü Gençlik’in asıl hedefinin bilgili bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

MHP’nin genel anlamda yerel seçimlere nasıl hazırlandığından, aday tespit ederken nasıl yaklaştığından bahseder misiniz?

Genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin “Büyük Otağ” ya da “Büyük Çatı” olarak adlandırdığı bir açılımı mevcut. Kendisini milliyetçi ve muhafazakâr olarak adlandıran, Türkiye’nin emperyalist güçler karşısında bir olması gerektiğini, insanların uygulanan emperyalist dayatmalar karşısında bir çatının altında toplanması gerektiğini belirtiyor ve bu çatının MHP olabileceğini söylüyor. Yani sosyalisti, sağcısı, solcusu olsun fark gözetmeksizin herkesin emperyalist ve teslimiyetçi güçlere karşı bu çatı içinde toplanması gerektiğini söylüyor.

MHP’nin gençlik kolları örgütlenmesi ve üniversitelerdeki durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin ünlü bir sözü var. 2023’te lider ülkenin Türkiye olması gerektiğini söylüyor. Neden 2023? Çünkü Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyor olacağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlarken, lider bir ülke konumunda olmasını istiyor Sayın Genel Başkanımız. Bunun da 15–24 yaş aralığındaki gençlerimizin 2023’de bu toplumda bürokrat, milletvekili, başbakan, sivil toplum örgüt lideri yani bu toplumu yönetecek ve yönlendirecek kişiler olmasına dayandığını söylüyor.

Belediyelerin üniversite öğrencilerine yönelik yurt olsun, burs olsun bazı çalışmaları oluyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Bugün üniversitelerde okuyan, daha sonra devletine hizmet verecek ve devlete katma değer yaratacak gençlere devletin burs vermesi ve imkânlar sağlaması şart. Bu tarz uygulamaların belediyelerin ötesinde tek elden devlet tarafından yürütülmesi gerekir. Verilen bursların da herhangi bir ideolojik görüşe göre değil, tam aksine gençlere hangi ideolojik görüşten olursa olsun hiçbir fark gözetmeksizin sağlanması lazım.