Erasmus'un bilinmeyen yüzü
Erasmus değişim programına katılamayanlara, katılıp da doyamayanlara müjde: 2007'de Leonardo Da Vinci programından Erasmus'a kaydırılan Staj Hareketliliği ile AB üyesi ülkelerde 3 aydan 12 aya kadar staj yapmak mümkün.
Haber ve fotoğraf: Onur Acar

Erasmus programı den’ince aklımıza gelen, bir ya da iki dönemliğine Avrupa'da öğrenim görme imkânı oluyor. Peki, Erasmus ile AB ülkelerinde staj yapılabildiğini ne kadar biliyoruz? Hem de öğrenci değişiminde olduğu gibi, hibe desteğiyle. Türkiye’de  genel olarak öğrenci stajyerliği anlayışı angarya bir iş olarak görülüyor. Oysaki Avrupa’da Türkiye’ye kıyasla daha oturmuş olan staj uygulamaları  bile Avrupa Birliği (AB) tarafından yeterince dinamik ve rekabetçi bulunmuyor. O yüzden, üye ve aday ülkelerin çalışanlarını ve gençlerini hareketlendirmek ve kültürel önyargıları törpülemek için çeşitli değişim programlarını yürürlüğe konuluyor. Uzun zamandır Türkiye’nin de dâhil olduğu bu program, Türkiye’nin diğer üniversitelerinde olduğu gibi Galatasaray Üniversitesi’nde de çok fazla bilinmiyor; ancak 2007’den beri GSÜ öğrencileri bu programa katılabiliyor. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Programı ile ilgili olarak, bu yaz program dâhilinde Brüksel'deki TÜS‹AD temsilciliğinde 3 ay boyunca burslu staj yapacak olan işletme öğrencisi ve aynı zamanda GSÜ Erasmus Kulübünün kurucu başkanı olan Baran Bingöl'e sorularımızı yönelttik:

Erasmus öğrenci değişim programı kadar öğrenciler tarafından bilinmeyen bu programın amacı nedir?
Erasmus'a yeni dâhil edilen bu programın amacı öğrencileri girişimciliğe, yaratıcılığa ve üretkenliğe teşvik etmek ve dolaylı olarak Avrupa'daki ekonomik durgunluğa karşı uzun vadeli bir çözüm üretmek. Bu, aynı zamanda AB’nin gençliğe ve eğitime yönelik politikalarının da bir yansıması. Bununla birlikte program ve staj konusundaki üniversite öğrencilerinde olan hâkim anlayışın yıkılmasını ve öğrencilerin gelecekteki iş yaşamlarında kendi kendine öğrenen bireyler olmalarını hedefliyor.

Staj hareketliliğine katılmak için hangi şartları sağlamak gerekiyor?
Staj yapılacak yerin çalışma dilini bilmek ve üniversitenin belirlediği not ortalaması barajını geçmek şartı aranıyor. Herhangi bir bölüm öğrencisi, hatta ön lisans ve yüksek lisans öğrencileri de programa başvurabiliyor. Öğrenci değişimindekinin aksine, birinci sınıftakiler de katılabiliyor. Elbette başvurulan yerin çalışma alanının başvuranın bölümüyle ilgisi olması gerekiyor. Staj yapılan yer bir işletme de olabilir, bir sivil toplum kuruluşu da olabilir ya da bir kamu kuruluşu. Ancak bir AB kurumu, AB programlarını uygulayan bir kuruluş ya da diplomatik misyon olamıyor. Staj yapılacak yer ve üniversite arasında, öğrenci değişiminde olduğu gibi bir ikili anlaşma imzalanıyor. Bunun için başvurmak isteyenlerin staj yapmak istedikleri yeri kendileri bulup irtibata geçerek tatmin edici bir kişisel proje sunmaları gerekiyor. Bu noktada başvuranların kişisel eğilimleri ve girişimcilikleri ön plana çıkıyor. Çünkü öğrenci değişiminde olduğu gibi hazır bir kurum listesi içinden seçim yapma imkânı bulunmuyor.

1000 Euro'luk hibe desteği

Seni bu programa başvurmaya ve yurtdışında staj yapmaya yönelten sebepler neler oldu?
Daha önce ekonomi gazeteciliği ve dış ticaret alanlarında profesyonel deneyimlerim olmuştu, bununla beraber çokuluslu bir şirkette  de  staj yapmıştım. Geçen yaz ABD Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği bir gençlik değişimi programına Galatasaray Üniversitesi’ni temsilen ilk olarak katıldım. Bu yıl aynı programa üniversitemizden iki öğrenci kabul edildi. Bir sonraki hedefim ise uluslararası alanında lobicilik alanına yönelmekti. Türkiye'nin temsilinde ve uluslararası ekonomi dünyasında önemli bir yeri olan
TÜS‹AD’ın AB temsilciliğine yaptığım başvuru kabul edildikten sonra staj hareketliliği programına başvurdum. Bu sayede ayda 1000 Euro'luk bir hibe desteği alacağım ki bunun bir stajyer için oldukça motive edici bir destek olduğunu söyleyebilirim.

Bu programa başvurmayı düşünecek öğrencilere neleri önerirsin?
Gelecekten beklentileri konusunda daha açık görüşlü olmaları ve girişimci davranmalarını tavsiye edebilirim. ‹mkânları sınırlı bir ilden gelen bir öğrenci olarak, GSÜ öğrencilerinin istekli olmaları hâlinde karşılarında her kapının açıldığını şahsen görebildim.