Kaza geliyorum der!
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Türk Ceza Hukuku üzerine Araştırma Görevlisi olan Pınar Memiş ile olayın hukuki boyutu hakkında konuştuk.

Elbruz Bilge’nin ölümüne sebep olan olayı temel alırsak bu tür olayların Türk Ceza Hukuku’ndaki cezalandırma sisteminden bahseder misiniz?
Trafik kazalarında genellikle son dönemde çıkan uygulamada olası kasıt ve bilinçli taksir arasında gidip gelindiğini görüyoruz. “Olası kasıt“ ile “bilinçli taksiri” bu noktada ayıran husus, bilinçli taksirde kişi neticeyi öngörüyor ancak olası kasıtta kişi neticeyi öngörüyor ve umursamıyor. Bu ikisi arasında ceza uygulamaları bakımından çok fark var. Eğer olası kasıtla ölüme sebebiyet dersek, kişi 25 yıl hapisten müebbede kadar hapis cezası alıyor. Taksir sorumluluğunda ise 2 seneden 6 seneye kadar hapis cezası uygulaması var. Elbruz Bilge olayında şoför aracı aşırı hızlı kullanıyordu ve bunun sonucunda yayaların arasına girdi. Bu olayda, bir kişinin ölümüne sebebiyet verebileceği ön görülebilir durumdadır.

Sürücünün pişman olup teslim olması cezada hafifletici bir unsur teşkil eder mi?
TCK’nın 62. maddesinde takdir-i indirim sebepleri vardır. Hâkim failin pişman olduğuna gerçekten inanmalı. Ancak suçu tespit ederken pişmanlığın bir önemi yok, cezayı kaldıran bir şey değildir.

Sizce Türk Ceza Hukuku’ndaki cezalar caydırıcı nitelikte mi?
Bence caydırıcıdır ancak bu kadar mağduriyetin ortaya çıkması kabul edilebilir bir şey değil. Refah ülkelerinde artık bunlar belli bir sisteme dâhil edilmiş durumda ve bu kadar çok ölüm olayı yaşanmıyor.

Nasıl bir çözüm ortaya konulabilir?
Sizin sesiniz kanun koyucuya yol gösterebilir. “Bu cezalar yetersiz, cezaların artırılması yoluna gidilemez mi? Trafikte işlenen adam öldürme suçlarının daha farklı bir şekilde önüne geçilemez mi?” diyerek talepte bulunmalısınız. Ancak cezaları çok yukarı çekerek çözüm üretilemez. Önceden tedbirlerin alınması gerekir. Tek başına kanun yeterli değildir.
Her önüne gelene ehliyet verilmezse trafik kazalarının bir ölçüde önüne geçilmiş olacaktır. Yaşanan bu olaydan dolayı çok büyük bir üzüntü duyuyorum.

Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Elbruz Bilge, 26 Eylül Cumartesi günü bir minibüsün aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip kaldırıma çıkması sonucu hayatını kaybetti. Kazadan bir hafta sonra GSÜ’de toplanan arkadaşları, kazanın gerçekleştiği yaya geçidine yürüdüler ve dakikalarca alkışlayarak olayı protesto ettiler. Yaptıkları basın açıklamasında isyanlarını şu sözlerle dile getirdiler:

“Sicili benzeri felaketlerle dolmuş ilkel bir toplu taşıma sisteminin kullanımı, sürücülere bir türlü gerekli eğitimin verilmemesi, denetimi yapmakla mükellef kurumların ve kişilerin ısrarla bu görevlerini ihmal etmesi; hatta bu sistemden menfaat elde etmeleri, bu ve benzeri olayların tekrarını kaçınılmaz hale getirmektedir.”