İki Kıtadan İstanbul Masalı
Tarih boyunca birçok besteye, şiire ve tabloya ilham kaynağı olan İstanbul boğazın iki yakası bu kez Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin fotoğraflarıyla ölümsüzleştiril­di. Kadrajına İstanbul’un Boğaz semtlerini alan sergi, Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı.
 
Haber - Fotoğraf : Burcu Aydındağ
 
İ ki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul Boğazı’nı konu alan “İki Kıta İki Yaka” adlı sergi İstanbul Boğazı’nın doyum­suz güzelliğini belgeliyor. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencile­rinin fotoğraflarıyla oluşturdukları sergi, İstiklal Caddesi’nde, ‘Galatasaray Üni­versitesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde zi­yarete açıldı. Boğaz’ın her semtte farklı olan mizacını ve çehresini zamana yenil­meden geleceğe taşıma gayesi de olan sergi, önemli bir arşiv niteliği de ta­şıyor. Bu fotoğraflar, geç­mişe gönder­me yaparken bugünü de an­lamaya çalışa­rak yaşamı gör­sel bir çerçeve­de anlatıyor. Ser­gilenen fotoğrafla­ra Boğaziçi’nden il­ham alan şairlerden küçük kupleler eşlik ediyor.
 
Sergi projesini yaşama geçiren Galatasa­ray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden, fotoğrafçılık öğretim görevlisi Kayıhan Güven, bu sergiyi her sene yeni fotoğraf­larla devam ettirmek istediklerini belirtir­ken Boğaza olan hayranlığının da altını çiziyor: “Boğaz çok önemli bir kültür öğesi. İçin­den su geçen başka bir şehir yok. İki kıta karşı karşıya duruyor ve sürekli değişiyor. Bütün bu çeşitliliği insan ham maddesiy­le yansıtmak istiyoruz. İstanbul çok hız­lı değişiyor. Boğaz da çok hızlı değişiyor. 1950’lerden kalan bir fotoğrafa bakarsa­nız ne kadar çabuk değiştiğini ve kalaba­lıklaştığını görürsünüz. Bu durumla ilgili ‘Ne kadar değişse de hala Boğaz çok gü­zel’ diyen ünlü mimarımız Doğan Kuban’ı hatırlayabiliriz.” İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray Lisesi’nin tam karşısında yer alan Ga­latasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi’nin üçüncü katında açılan sergi 30 Ocak’a kadar gezilebilecek.
 

Dünyaya Açılan Pencere

6 Aralık 2009 tarihinde açılan Gala­tasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki etkinlikler bununla sınır­lı değil. İstiklal Caddesi’nin göbeğinde yer alan merkez, yerli yabancı ziyaret­çilerin ilgi odağı olacağı düşünülerek “dünyaya açılan pencere” temasını taşıyor. Bu amaçla, her sene yeni sergi­leri misafir etmesi planlanıyor. Galatasaray kültürünü bütün öğeleriyle bir arada sergileyen binanın birinci katın­da Galatasaray Lisesi’nin kuruluşundan bugüne öyküsü; kuruluş nizamnamele­ri, diplomalar, öğrencilerin üniformala­rı, derslerde kullanılan araç-gereçler gibi pek çok nesne ve fotoğraf yer alıyor. Binanın ikinci katında ise Galatasaray Spor Kulübü’nün kuruluşundan bugüne gelen öyküsü, 1905’den bu yana kaza­nılan önemli kupalar, birçok fotoğraf ve spor nesnesi bulunuyor.. Atatürk’ün Galatasaray Lisesi’ni ziyaret ettiğinde kahve içtiği fincandan, imzalı fo­toğrafına, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası’ndan ve Süper Kupa’ya kadar Lise ve Kulüp tarihinde önemli belgeler ve nesneler de ikinci katta sergileniyor.

Daimi sergilerin yanı sıra, konferanslar, film gösterimleri, süreli tematik sergiler de düzenleniyor. Bu amaçla binanın 3. katın­da Galatasaray kurumu çatısı altında eği­tim gören öğrencilerin ürettiği işler sergi­leniyor. Merkezin giriş katında ise Galata­saraylı belgesel yönetmenlerinin filmlerini yüksek kalitede izleme imkanı sunuluyor. 25 kişi kapasiteli salonda filmlerin, HD formatında ve yaklaşık 4 metrelik bir ek­randa gösterimleri yapılıyor. Sinema Sa­lonu 2011 programında “Bizim Gözümüz­den” İstanbul serisinin yanı sıra mezun Galatasaraylılar’ın İstanbul, Galatasaray ve Türkiye anılarını paylaştıkları belgesel gösterimleri yer alıyor. Galatasaray Üni­versitesi Kültür ve Sanat Merkezi’nin tüm etkinlikleri ücretsiz olarak sunuluyor.

 
 
 

Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Programı

15 Mart - 30 Nisan: Bitmeyen Mektep - Galatasaray Lisesi. Kuruluşundan 100 yıl sonra, Lise’ye; bir üst bakış.

10 Mayıs - 30 Temmuz: Galatasaray’ın Gazetecileri - GSÜ İletişim Fakültesi projesi

13 Eylül – 12 Kasım: Güncel Sanat­ta GS’lılar - Digital art, fotoğraf, video art vb.

22 Kasım 2011 - 28 Ocak 2012: Tevfik Fikret Sergisi

7 Şubat 2012 - 7 Nisan 2012: İzciliğin 100. Yılında Galatasaray Lisesi İzci­leri - Turgay Tuna projesi

17 Nisan 2012 – 2 Haziran 2012: GS’lı Ustalara Saygı - METİN AND