5187 Sayılı Kanuna
Göre Yayın Sahibi
Prof. Dr. Ethem Tolga

Sorumlu Genel
Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Özden Cankaya

Yayın Danımanları
Ö€retim Gör. Füsun Özbilgen
Ara.Gör. Ceren Sözeri
Ara.Gör. Tolga Çevikel

Yazı İleri Yönetmeni
Barı Mumyakmaz

Yazı İleri Kurulu
                 Ramazan Durak
Çi€dem Toparlak 
Gözde Kazaz

Muhabirler
Seda Nur Çınar
Aslı Acar
Nerih Çatık
İpek Arslan
Esma Gülah Baycan
Özgür Erdem Uzun
Gizem Karakaya
Yayına katkıda bulunan
Canan Tekdemir

Tasarım ve Uygulama
Sercan Özen
Pelin Karagülle

Baskı: Punto Baskı Çözümleri
Tel: (0 212) 231 30 67-68

Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çıra€an Cad. No: 36
Ortaköy - 34357 İstanbul

Tel: (0 212) 227 99 64
(0 212) 227 44 80/554

Faks: (0 212) 227 51 48,
(0212) 259 42 64

e-posta:
detaydergi@gmail.com

(YEREL SÜRELİ YAYIN)
ISSN 1304-723X