5187 Sayılı Kanuna Göre
Yayın Sahibi
Prof. Dr. Ethem Tolga
Sorumlu Genel
Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş
Yayın Danışmanları
Öğr. Gör. Füsun Özbilgen
Araş. Gör. Özgürol Öztürk
Genel Yayın Yönetmeni:
Cansu Güneş Seferoğlu
Yazı İşleri Müdürü:
Bartu Ercan
Muhabirler:
Ebru Tepeler
Ediz Tokabaş
Barış Çelik 
Ulaş Manazoğlu
Duygu Yıldırım 
İrem Kasar 
Mert Oktay
Ceren Özbey
Tasarım ve Uygulama
Barış Çelik
Sercan Er
Baskı:
Punto Baskı Çözümleri
Tel:
0 212 231 30 67 – 68
Adres:
Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No: 36
Ortaköy 34357 İstanbul
Tel:
0 212 227 99 64
0 212 227 44 80 / 554
Faks:
0 212 227 51 48
0 212 259 42 64
e-posta: gsudetay@gmail.com
(Yerel Süreli Yayın)
ISSN 1304 – 723X