5187 SayIlI Kanuna
Göre YayIn Sahibi
Prof. Dr. Ethem Tolga

Sorumlu Genel
YayIn Yönetmeni
Prof. Dr. Özden Cankaya

YayIn DanIşmanlarI
Öğretim Gör. Füsun Özbilgen
Araş.Gör. Ceren Sözeri
Araş.Gör. Tolga Çevikel


YazI İşleri Yönetmeni
BarIş Mumyakmaz

YazI İşleri Kurulu
Ramazan Durak
Çiğdem Toparlak 
Gözde Kazaz

Muhabirler
İpek Arslan, Hande Karaca
Büşra Seden, Gizem Karakaya
Esma Gülşah Baycan,
Gülce Gürler, Orhun Kayaalp

YayIna katkIda bulunan
Canan Tekdemir


TasarIm ve Uygulama
Pelin Karagülle

 

BaskI: Punto BaskI Çözümleri
Tel: (0 212) 231 30 67-68

Adres: Galatasaray Üniversitesi
ÇIrağan Cad. No: 36
Ortaköy - 34357 İstanbul
Tel: (0 212) 227 99 64
(0 212) 227 44 80/554
Faks: (0 212) 227 51 48,
(0212) 259 42 64

e-posta:
detay-mail-grubu@googlegroups.com
web:
http://gsudetay.blogspot.com
(YEREL SÜRELİ YAYIN)
ISSN 1304-723X